Decapat per micro-partícules

Entenem per decapat l’eliminació de pintures o vernissos damunt d'una superfície, que pot ser tant metàl·lica, plàstica, fusta o qualsevol altre suport.

El decapat pel sistema de projecció de partícules abrasives és una evolució del conegut xorro de sorra. Les diferències entre ambdós sistemes són tremendament significatives, sent el més destacable la baixa pressió utilitzada en aquestes feines (a partir de 0,2 bar), així com el ventall de diferents tipus de partícules de mides molt petites.

Amb aquest sistema es torna el acabat original sense ocasionar cap dany. També s’ha de tenir present que els residus generats amb aquest sistema són innocus pel mediambient.


bigues pintades
decapant biguesbigues decapades

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03