Humitat lateral


Anomenem filtracions horitzontals o laterals a les humitats que es produeixen als murs que es troben total o parcialment soterrats. És a dir, que es troben sota terra o a un desnivell de la construcció.
Aquesta és una de les humitats més complexes de tractar, ja que en ocasions ens trobem amb murs sotmesos a pressió d’aigua provinent tant de pujada capil·lar com per filtració horitzontal.


La solució


Una vegada realitzada la correcta diagnosi del problema s’optarà per la solució més adient, que podrà ser des de una pantalla d’injeccions fins al recobriment de murs i/o terres amb unes mescles epoxídiques preparades per a tal efecte.
En alguns casos pot ser necessari instal·lar uns drenatges per alliberar la pressió de l'aigua acumulada en el terreny, finalitzant el treball neutralitzant les sals existents a les parets.
Una vegada acabades les feines es verifica el procés amb diferents higròmetres, verificant també el punt de rosada

 

 

humitat en mur soterratdrenatges en mur soterrat

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03