Tractament esctructural contra termites, corcs i fongs
DIAGNOSI


Abans de realitzar cap treball, sempre és necessari fer un anàlisi de la problemàtica que ens ocupa, per això els nostres especialistes, a més de la seva extensa experiència, disposen de les més modernes tècniques de detecció i identificació de la patologia que se ens presenta, així doncs, poden determinar les zones de entrades dels atacs o si quests són recents o antics

Corcs

Encara que són nombrosos els tipus de corcs existents a casa nostra, podem definir tres grans grups d’aquests, a saber:

Corc comú (Anòbids)
És el corc que amb més freqüència trobem a mobles, parquet i petits elements de fusta, encara que també és molt habitual a bigues i marcs de portes o finestres.


corc comu

Papallona de la fusta (Líctics)
Són d'una mida superior al del corc comú i competeixen pel mateix tipus de fusta. Són molt comuns a la majoria de les infestacions a fustes.

polilla

Capricorn (Cerambícids)
Són corcs gegants, preferentment es troben a fustes de gran densitat, com bigues, llindes, etc. A causa de la seva mida realitzen túnels d’una dimensió important, ocasionant greus desperfectes estructurals.

corc gegant

 

 

inspeccio termites i corcsbiga amb corcsatac de termites

SOLUCIONS

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03