Eliminació de colines de termites

Es tracta d’una de les tècniques més modernes i més ecològiques que tenim disponibles en aquest moment per aquest tipus de tractaments.

El seu principi es basa en fer que les termites mengin d’uns esquers instal·lats a tal efecte en lloc de fer-ho a la fusta que hi ha a l’habitatge. Aquest esquers porten impregnats uns components que transportaran a la colònia i mica en mica aquesta anirà desapareixent.

Per efectuar aquest  tipus de feines es requereix molt bona preparació tècnica, així com realitzar un bon programa d’inspeccions tant inicial como de seguiment.

Els resultats dels treballs no són tan ràpids com en el cas de l’injecció tradicional, en el que es comencen a apreciar tan aviat com s’ha realitzat el tractament. Aquests sistemes funcionen molt bé però s’ha de tenir present que no són sempre recomanables per a totes les situacions.

 

esquers per a termites

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03