Cambra de shock tèrmic

Quan tenim un moble atacat pels corcs i volem que no es continui deteriorant o que aquest insectes xilòfags no es traslladin a d'altres mobles o d'altres elements de fusta, diposem sense cap dubte de la millor solució del mercat.

El sistema "shock tèrmic", patentat per la nostra organització, és totalment ecològic i té diverses certificacions del prestigiós laboratori d'assajos Cidemco a Azpeitia (Guipuzcoa).

El treball d'aquesta cambra es realitza en sec, pel que es podem tractar tots tipus de peces en qualsevol del seus acabats, així doncs, s'accepten mobles envernissats, entapissats, amb incrustacions, talles policromades e inclús instruments musicals com pianos, o també rellotges amb la seva maquinària inclosa.

Totes les feines realitzades queden certificades per la nostra empresa amb el corresponen compromis de garantia per escrit.

 

 

cambra shock termic

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03