Reforç estructural

Són moltes les causes per les que podem tenir la necessitat de realitzar modificacions a la nostra llar o local comercial.

En ocasions al al realitzar aquest canvis descobrim importants patologies que afecten a les bigues de fusta, ocasionant danys irreversibles en aquest elements com la carbonatació, les termites, els corcs, fongs, etc.

Arribat aquest cas ens enfrontem a la necessitat de reparar aquest forjats, tenint que decidir entre la substitució d'aquestes bigues o la reparació de les mateixes.

Dispossem d'un ampli ventall de solucions segons sigui el problema a resoldre, des de la instal·lació de bigues iPe telescòpiques per a reforços existents per a fusta, formigó o ferro, fins a la reparació de les bigues amb fibre i resines epoxídiques i perfils tipus omega.

reparacio forjatreparacio ipe amb revolto
reparacio entre biguesbigues omega
bigues omega amb revoltobigues omega per a fusta

biga ipe en tramsbiga ipe telescopicabiga omega

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03