.


Decapat per immersió

Quan les peces antigues son transportables i necessiten una profunda restauració, el mètode més eficaç i repetuós és el decapat per immersió.

Aquest sistema consisteix en submergir la peça en qüestió en una banyera de grans dimensions ajudat per unes grues per fer que el producte decapant vagi atacant la pintura i la brutícia que s'hagi de treure.

Una vegada que s'ha finalitzat la feina del decapat, s'escata, si procedeïx, amb molta cura la peça per donar-la un bon acabat sense ocasionar danys als objectes decapats.

Aquest procediment és vàlid tant per materials de fusta com portes, finestres, balconeres,etc.,com per objectes metàlics com radiadors, reixes, llantesi tots tipus de materials pintats.

porta pintada
porta decapada

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03