Tractament de Fusta : www.carcoma.net

Tractament de humitats :

Tractament de humitats capil·lars

Tractament de humitats per condensació

Electroosmosi sense fils

Registro de empresas (Generalitat de Catalunya): www.gencat.net

Registro de biocidas (Ministerio de Sanidad): www.msc.es

 

 

 

 

larva de corcatacs de termitesproblemes estructurals

Tratamientos Garbi, S.L. - Tel. 93.421.81.03